دستگاه چاپ حرارتی تک ریل هیدرولیک

دستگاه چاپ حرارتی تک ریل هیدرولیک

دستگاه چاپ حرارتی تک ریل هیدرولیک

 

سایز ۸۰در۱۱۰(سانتی متر)
مدل ۱۸۰
پرس حرارتی دستی ساده ۳٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۴ میلیون تومان
مدل ۱۸۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۸۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶ میلیون تومان
مدل ۱۸۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۸۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۶٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۸۸
پرس حرارتی هیدورلیک دو ریل ۷ میلیون تومان
مدل ۱۸۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید