دستگاه چاپ حرارتی سابلیمیشن تخت پنوماتیک

دستگاه 60 در 90 پنوماتیک ریلی

دستگاه ۶۰ در ۹۰ پنوماتیک ریلی

سایز ۶۰در۹۰(سانتی متر)
مدل ۹۶۰
پرس حرارتی دستی ساده ۲٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۳ میلیون تومان
مدل ۹۶۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۳٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۴٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۵٫۵ میلیون تومان
مدل ۹۶۷
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۵٫۷۵۰ میلیون تومان
مدل ۹۶۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۶ میلیون تومان
مدل ۹۶۹سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید