دستگاه چاپ حرارتی هیدرولیک دو ریل

 

دستگاه چاپ حرارتی هیدرولیک دو ریل

دستگاه چاپ حرارتی هیدرولیک دو ریل

سایز ۹۰در۱۱۰(سانتی متر)
مدل ۱۹۰
پرس حرارتی دستی ساده ۴ میلیون تومان
مدل ۱۹۱
پرس حرارتی دستی تک ریل ۴٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۲
پرس حرارتی دستی دو ریل ۴٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۳
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۶ میلیون تومان
مدل ۱۹۴
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۶٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۵
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۶٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۶
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۷ میلیون تومان
مدل ۱۹۷
پرس حرارتی هیدورلیک تک ریل ۷٫۲۵۰ میلیون تومان
مدل ۱۹۸
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۷٫۵ میلیون تومان
مدل ۱۹۹ سفارشی و مطابق نیاز شما

رایگان – خرید