دستگاه چاپ حرارتی چاپ ام دی اف

دستگاه چاپ ام دی اف

دستگاه چاپ ام دی اف

سایز ۱۰۰در ۲۰۰(سانتی متر)
مدل ۲۱۰۰
پرس حرارتی پنوماتیک ساده ۱۰ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۱
پرس حرارتی پنوماتیک تک ریل ۱۱ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۲
پرس حرارتی پنوماتیک دو ریل ۱۲ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۳
پرس حرارتی هیدرولیک ساده ۱۲ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۴
پرس حرارتی هیدرولیک تک ریل ۱۳ میلیون تومان
مدل ۲۱۰۵
پرس حرارتی هیدرولیک دو ریل ۱۳٫۵ میلیون تومان

رایگان – خرید